Thursday, April 7, 2011

DOMESTIC INQUIRY

Hari ini satu detik bersejarah dalam kalender 2011 Team A, Seorang dari ahlinya telah dipanggil untuk sidang DI Lanjutan dari kejadian 'vapor realease' di 2T470 TPC2 pada Nov 2010. Turut dipanggil sebagai saksi ialah 2 orang ahli team A dan 2 orang pegawai atasan O&D. Proses DI dilakukan oleh 3 orang wakil jabatan bukan O&D dan 2 orang wakil dari jabatan HR. Proses soaljawab yang mengambil masa lebih kurang hampir 4 jam bagaimanapun belum ada keputusan dikeluarkan

No comments: